iPad4Senior heeft haar eigen cursusboeken ontwikkeld. De lezer wordt bij de hand genomen om stap voor stap de stof door te nemen en toe te passen. De boeken worden ter inzage gelegd tijdens de eerste lesdag. Deelnemers zijn vrij om deze aan te schaffen of om een ander boek te gebruiken

ipad

Alle onderdelen van de basiscursus iPad worden in dit boek stap voor stap uitgelegd.

De meest recente veranderingen in het iOS9 systeem zijn meegenomen.

Prijs

€ 22,00

tablet

Alle onderdelen van de basiscursus Android worden in dit boek stap voor stap uitgelegd.

De meest recente veranderingen in het Android 5 systeem zijn meegenomen.

Prijs

€ 22,00